Z.O.N. voor medewerkers

HRM

Z.O.N. arbeidsvoorziening maakt gebruik van een volledig geautomatiseerd HRM-programma. Dit is een op maat gemaakt programma voor zowel klanten als hun medewerkers.

Met behulp van het HRM-programma kunnen medewerkers o.a. hun loonstrook en contracten inzien en/of downloaden. Medewerkers kunnen hier inloggen.

NB: Het HRM-programma werkt het beste via Internet Explorer.

CAO's
Bij Z.O.N. arbeidsvoorziening wordt gewerkt met de onderstaande cao:
NBBU-cao voor uitzendkrachten (verkorte versie)

Voor bepaalde onderdelen wordt verwezen naar de CAO die bij het inlenende bedrijf geldt.

Fasensysteem
Uitzendovereenkomst
Dit is jouw ‘arbeidsovereenkomst’ met Z.O.N. arbeidsvoorziening. Vanaf de 1e werkdag, is Z.O.N. arbeidsvoorziening jouw werkgever (en niet de inlenende organisatie waar je voor werkt). Dat betekent o.a. dat Z.O.N. arbeidsvoorziening verantwoordelijk is voor het betalen van jouw loon.

Fasensysteem
De NBBU-CAO kent een fasensysteem, dat bestaat uit vier verschillende fasen. Elke fase geeft
aan welke rechten je hebt als uitzendkracht. Hoe langer je voor een uitzendbureau werkt, hoe

meer rechten je opbouwt.

  1. Fase 1 geldt gedurende de eerste 26 gewerkte weken. Voor de telling van de weken maakt het niet uit hoeveel uren in de week je werkt.
  2. Daarna ga je door naar fase 2. Deze duurt 52 gewerkte weken. In fase 2 is het uitzendbeding van toepassing: als je niet werkt, ontvang je geen loon.
  3. In fase 3 ga je met Z.O.N. arbeidsvoorziening een uitzendovereenkomst aan voor bepaalde tijd: dit is een contract met een begin- en einddatum. Deze fase telt maximaal 4 jaar. Je kunt in deze periode maximaal zes contracten aangaan voor bepaalde tijd, waarin je recht hebt op loondoorbetaling. Dit houdt in dat jouw loon wordt doorbetaald bij o.a. feestdagen en bij het wegvallen van werk.
  4. In fase 4 ga je met Z.O.N. arbeidsvoorziening een uitzendovereenkomst aan voor onbepaalde tijd. Dit is een ‘vast contract’ zonder einddatum. Ook in deze fase heb je recht op loondoorbetaling.