Z.O.N. voor bedrijven

HRM

Z.O.N. arbeidsvoorziening maakt gebruik van een volledig geautomatiseerd HRM-programma. Dit is een op maat gemaakt programma voor zowel klanten als hun medewerkers.

Met behulp van het HRM-programma kunnen klanten o.a. de contracten en loonstroken van al hun Z.O.N.-medewerkers inzien en/of downloaden. Klanten kunnen hier inloggen.

NB: Het HRM-programma werkt het beste via Internet Explorer.

CAO
Bij Z.O.N. arbeidsvoorziening wordt gewerkt met de onderstaande cao:
NBBU-cao voor uitzendkrachten

Voor bepaalde onderdelen wordt verwezen naar de CAO die bij het inlenende bedrijf geldt.

Fasensysteem
Medewerkers die via Z.O.N. arbeidsvoorziening te werk gesteld worden, krijgen een contract volgens het fasensysteem van de NBBU. Het fasensysteem bestaat uit vier verschillende fasen. Elke fase geeft aan welke rechten de medewerkers heeft. Het principe is: hoe langer een medewerker voor Z.O.N. arbeidsvoorziening werkt, hoe meer rechten zijn opbouwt.
  1. Fase 1 geldt gedurende de eerste 26 gewerkte weken. Voor de telling van de weken maakt het niet uit hoeveel uren er in die week gewerkt wordt. In fase 1 geldt het uitzendbeding: als men niet werkt, ontvangt men geen loon.
  2. Daarna gaat de medewerker door naar fase 2. Deze duurt 52 gewerkte weken. Ook in fase 2 is het uitzendbeding van toepassing.
  3. In fase 3 gaat Z.O.N. arbeidsvoorziening met de medewerker een zogenaamd uitzendovereenkomst aan voor bepaalde tijd: dit is een contract met een begin- en einddatum. Deze fase telt maximaal 4 jaar. In deze periode kan men max. 6 contracten aangaan voor bepaalde tijd, hierin bestaat het recht op loondoorbetaling. Dit houdt in dat het loon wordt doorbetaald bij o.a. feestdagen en bij het wegvallen van werk. 
  4. In fase 4 gaat Z.O.N. arbeidsvoorziening met de medewerker een uitzendovereenkomst aan voor onbepaalde tijd. Dit is een ‘vast contract’ zonder einddatum. Ook in deze fase bestaat het recht op loondoorbetaling.

Voor arbeidsmigranten kan Z.O.N. arbeidsvoorziening zorgen voor de huisvesting en/of vervoer.

Tevens heeft Z.O.N. arbeidsvoorziening een collectieve zorgverzekering voor de arbeidsmigranten afgesloten bij HollandZorg.