Over ons

Begin jaren 90 werd er door de eerste leden van AVC (Arbeidsvoorziening Coöperatie) Peelland BA naar een mogelijkheid gezocht om een optimale invulling te geven aan de vraag van haar leden om hulp en advies bij de administratieve verzorging van de arbeid te krijgen. Om deze reden werd ervoor gekozen om, onder de vlag van AVC Peelland BA, een bedrijf hiervoor op te zetten. Deze aanpak bleek in de behoefte te voorzien. Door de sterke groei van deze organisatie heeft het bestuur van AVC Peelland BA besloten om de werkzaamheden onder te brengen in een juridisch zelfstandige organisatie. Daarmee werd in 1996 Z.O.N. Uitzendgroep BV geboren. Momenteel handelt Z.O.N. Uitzendgroep onder de naam Z.O.N. arbeidsvoorziening.

Z.O.N. arbeidsvoorziening is aangesloten bij de uitzendbond NBBU. Z.O.N. arbeidsvoorziening brengt haar medewerkers via een payroll-opdracht onder bij een vaste inlener met behoud van een grote mate van flexibiliteit. Met andere woorden: medewerkers worden via Z.O.N. arbeidsvoorziening ter beschikking gesteld. Z.O.N. arbeidsvoorziening vervult de taken die van rechtswege bij een werkgever berusten en richt zich in het bijzonder tot het betalen van salaris en alle daarmee samenhangende zaken zoals verzuimbegeleiding, betaling ziekengeld, aangifte belastingdienst etc.. De arbeid wordt verricht onder toezicht en leiding van het inleenbedrijf.

Z.O.N. arbeidsvoorziening wordt geleid door AWA (Administratiekantoor Wijnen Asten). Door gespecialiseerde medewerkers, een efficiënte organisatie en goede samenwerking met haar klanten kan Z.O.N. arbeidsvoorziening zeer concurrerend werken.

Z.O.N. arbeidsvoorziening heeft haar medewerkers ondergebracht in drie BV's (Z.O.N. Flex BV, Z.O.N. Agrarisch BV en Z.O.N. Industrie BV) met als doel een zo gunstig mogelijk tarief voor haar klanten te realiseren. Uiteraard zonder de medewerkers daarmee te kort te doen!