Onze werkwijze

ONZE MISSIE & VISIE

Z.O.N. arbeidsvoorziening is DÉ partner in agrarisch werk
als het gaat om het ontzorgen van klanten en hun medewerkers.

In de wereld van Z.O.N. zorgen wij o.a. voor
salarisadministratie, personeelszaken, verzuimbegeleiding en juridische ondersteuning.

Payrolling

De werkzaamheden van Z.O.N. arbeidsvoorziening zijn te omschrijven als payrolling. De opdrachtgever zorgt zelf voor de werving en selectie van een medewerker. Wenst de opdrachtgever de werving en selectie uit te besteden dan kan WPD Werk & Advies dit verzorgen. Dat kunnen medewerkers zijn op fulltime of parttime basis, scholieren of arbeidsmigranten.
Z.O.N. arbeidsvoorziening neemt de medewerker in dienst en stelt hem/haar daarna op basis van een payroll-opdracht exclusief aan de opdrachtgever ter beschikking om onder diens leiding en toezicht te werken. Door deze opzet neemt Z.O.N. arbeidsvoorziening zo veel mogelijk administratieve werkzaamheden m.b.t. personeel van de klanten over, zoals loonadministratie en de uitbetaling hiervan, opmaken van contracten, aangiftes, meldingen bij UWV en de belastingdienst. Ook voor huisvesting en vervoer van arbeidsmigranten kan worden gezorgd.

Certificeringen

Wij zijn in het bezit van de volgende certificeringen:

NEN 4400-1 via Stichting Normering Arbeid (Dé Norm voor betrouwbaarheid)
Z.O.N. arbeidsvoorziening is NEN 4400-1 gecertificeerd door de Stichting Normering Arbeid (SNA). Dit keurmerk behoedt opdrachtgevers zoveel mogelijk voor de gevolgen van aansprakelijkheid voor niet afgedragen belastingen en voor hoge boetes voor het werken met mensen die niet gerechtigd zijn om in Nederland te werken. Om de meest actuele ‘Verklaring van Registratie’ in te zien klik hier.

Stichting Normering Flexwonen
Z.O.N. arbeidsvoorziening is gecertificeerd door Stichting Normering Flexwonen (SNF). Waar staat dit certificaat voor? Het is bedoeld om omwonenden, brandweer, gemeentes én uitzendkrachten in één oogopslag duidelijk te maken dat de uitzendonderneming goed en verantwoord omgaat met de huisvesting en dat de huisvestingslocatie aan alle gestelde eisen voldoet. Om de meest actuele ‘Verklaring van Registratie’ in te zien klik hier.

Horizontaal Toezicht via de Belastingdienst
De Belastingdienst heeft convenanten gesloten met individuele organisaties, provincies en gemeenten, (koepel)organisaties van fiscaal intermediairs en brancheorganisaties die werkzaam zijn in het midden- en kleinbedrijf. Zo ook met Z.O.N. arbeidsvoorziening en daarmee is Z.O.N. arbeidsvoorziening een van de eerste payroll-bedrijven die een dergelijk convenant met de Belastingdienst heeft gesloten. Horizontaal Toezicht is de naam van de controleaanpak van de Belastingdienst. Dit handhavingsbeleid gaat uit van begrip, transparantie en wederzijds vertrouwen tussen Belastingdienst en belastingplichtige en omvat meer dan alleen het voldoen aan wet- en regelgeving.